Guyon Suroboyoan

Wedhi karo bojo

Mari pegatan muntiyadi terus rujukan maneh karo romlah.
Masalahe muntiyadi cinta pol karo romlah.

Kapanane ndek kesatuanne muntiyadi, tentara diperintah baris.
Tapi komandan njaluk barisanne dibagi loro.

Barisan sing pertama tentara sing wedi karo bojone.
Barisan sing kedua tentara sing gak wedi karo bojone.

Pas komandan ngecek barisan.
Barisan sing pertama akeh pol…
Barisan sing kedua cuman siji yo muntiyadi

Komandanne takok nang muntiyadi :

Opo’o peno kok gak wedi karo bojo.
“Lho aku iki ndek barisan kedua, dikongkon karo bojoku” Jare muntiyadi.

Sales Promotion Girl

Sore-sore onok cewek SPG teko nawakno panci nang omahe Wonokairun.

“Kulo nuwun. ” jare cewek iku ambek nyepot sandal.

“Oo monggo, monggo pinarak. “jare Wonokairun.

“Nuwun sewu pak, ibu wonten Pak ?” takok ceweke.

“Waduh bojoku gak ndhik omah ndhuk ” jare Wonokairun.

“Yen ngoten, kulo ngerantos mawon ” jare ceweke maneh.

“Lho monggo. Anggepen koyok omah dhewe ndhuk ” jare Wonokairun ambek ngejak
cewek iku mau mlebu ruang tamu.

Mari ngono tamune ditinggal ngetren dhoro.
Pas Wonokairun mulih, tibake cewek iku sing lungguh nang ruang tamu.
Ketokane cewek iku wis kuesel ngenteni kudhu ngamuk ae.

“Ibu teng pundhi to Pak ?” takok cewek SPG iku.

“Bojoku lungo nang kuburan ndhuk” jare Wonokairun.

“Jam pinten mangke kondure ?” takok cewek iku maneh.

“Waduh gak weruh aku ndhuk. Wis onok limolas taun durung tau mulih ”

Sepuluh Ewu

Wonokariun ngejak gendakane, jenenge Mbok Cempluk, perikso nang dokter Bunali.

“Opoko sampeyan iku mbah, wong awake ketok tahes kok athik perikso.” takok
dokter Bunali.

“Ngene lho dok, umurku iki wis 80 lha bojoku iki wis kewut pisan umure 75.
Aku pingin takok opo sik oleh tah aku ambek bojoku iki main koyok manten
anyar ?” takok Wonokairun ambek isin-isin.

“Lho lek sampeyan gak onok penyakit yo aman-aman ae. ” jare doktere.

“Wah tepak lek ngono, cumak cik tambah mantep, tulung aku ambek bojoku
diperikso. Lha terus mumpung ndhik kene, aku tak main ambek bojoku nang
kamar praktek sampeyan. Tulung dipantau mbok menowo onok opo-opo.” Jare
Wonokairun.

Batine Bunali, sak umur-umur lagek iki ono pasien njaluk sing aneh koyok
ngene. Tapi wong jenenge dokter akhire panjaluke Wonokairun dituruti, mari
jantunge diperikso, wong loro iku main tutupan layar. Lha Bunali ngenteni
jogo-jogo lek misale wong loro iku gak kuat terus jantungen.

Mari oleh rong ronde, Wonokairun ambek Mbok Cempluk metu ngguya-ngguyu.
“Yok opo dok, aman ae tah?” takok Wonokairun.

Ambek Bunali jantunge wong loro iku diperikso maneh, tibake pancene sik
kuat. “Wis mbah, sampeyan sehat wal afiat. Ojok khawatir.”

“Suwun dok. Piro ongkose ?” takok Wonokairun.

“Sepuluh ewu ae, wong sampeyan iku asline sehat.” Jare Bunali.

Mari ngono arek loro iku pamitan mulih.

Seminggu maneh, wong loro iku teko maneh nang dokter Bunali. Persis koyok
seminggu kepungkur, njaluk diperikso jantunge, mari ngono njaluk dipantau
pas main.
Bunali yo nuruti ae wong pancen tugase sebagai dokter.

Mari oleh rong ronde, Wonokairun ambek Mbok Cempluk metu ngguya-ngguyu.
“Yok opo dok, aman ae tah?” takok Wonokairun.

Ambek Bunali jantunge wong loro iku diperikso maneh, tibake pancene sik
kuat. “Lak wis tak kandani, sampeyan sehat wal afiat. Ojok khawatir.”

“Suwun dok. Piro ongkose ?” takok Wonokairun.

“Sepuluh ewu ae, wong sampeyan iku asline sehat.” Jare Bunali.

Mari ngono arek loro iku pamitan mulih.

Seminggu maneh, wong loro iku teko maneh nang dokter Bunali. Persis koyok
seminggu kepungkur, njaluk diperikso jantunge, mari ngono njaluk dipantau pas main.
Bunali wis mulai ngersulo, tapi yo sik dituruti.

Mari oleh rong ronde, Wonokairun ambek Mbok Cempluk metu ngguya-ngguyu.
“Yok opo dok, aman ae tah?” takok Wonokairun.

Ambek Bunali jantunge wong loro iku diperikso maneh, tibake pancene sik
kuat. “Koyok minggu wingi, sampeyan sehat wal afiat. Ojok khawatir.”

“Suwun dok. Piro ongkose ?” takok Wonokairun.

“Sik tah mbah, aku katene takok. Sampeyan lak wis tak kandani lek sampeyan iku sehat, laopo bolak-balik teko rene ngongkon aku mentelengi sampeyan main. Masio elek, aku iki dokter rek !!, dhudhuk wasit smack down.” Bunali mulai purik.

“Ngene lho dok, aku iki wis muteri sak Suroboyo, Mbenjeng, Balungbendo, Ndhiwek sampek Peterongan. Gak onok sewa kamar sing ngisore sepuluh ewu .”

Ndlahom Gak Iso Renang

Muntiyadi bingung nggoleki bojone. Mari munyer-munyer sepedaan, akhire ketemu.
Muntiyadi kuaget, tibake Romlah lagi ndhodhok ndhik tengah lapangan, waduh sempel wong iki pikire.

Seko pinggir embong Muntiyadi mbengoki bojone.

“Ooooiii !!! Laopo kon ndhik kono dik” jare Muntiyadi ambek bengok-bengok.

“Lho sampeyan gak kethok tah, aku lagi numpak perahu nang tengah segoro” jare Romlah.

“Waduh dik, mulakno wong ngarani awakmu ndlahom, wong kelakuanmu pancene koyok ngono. Ayok ndhang mulih, ojok ngisin-ngisini aku” jare Muntiyadi emosi.

“Gak gelem aku cak, wong aku lagi enak-enak golek iwak ” jare Romlah.

“Mulih tah gak !!!” jare Muntiyadi muntap.

“Gak gelem!! ” jare Romlah.

“Tak gibheng lho yo !!!” jare Muntiyadi.

“Rinio lho lek wani !!” jare Romlah.

“Oo… saking ae aku gak isok renang”

Advertisements

2 Responses to “Guyon Suroboyoan”

  1. vigo Says:

    lumayan gawe obat stress rek!!wong sundo tak wacakno ngguyu ngakak opo maneh wong suroboyo dhewe…:)

    sing rajin nglumpukno guyonan o.k…:)

  2. amin Says:

    min ono guyon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: