MP3 Wayang Dewi Sri Boyong

Oleh-oleh dari mudik lebaran kemarin, dapat VCD Pagelaran Wayang Kulit semalam suntuk oleh Ki Manteb Sudarsono. Ada 6 CD dengan lakon Dewi Sri Boyong.

Bagi yang ingin menikmatinya dalam format MP3 dapat dilihat pada http://www.esnips.com/web/DewiSri/

Advertisements

Tags: ,

No Responses to “MP3 Wayang Dewi Sri Boyong”

 1. NuDe Says:

  panjenengan kagungan mp3-ne ki hadi sugito mboten mas?

 2. wegig Says:

  inggih, ki hadi sugito mas… wonten mboten?

 3. nugo Says:

  Menawi kagumen Ki Timbul mas, maturnuwun

 4. prabu Says:

  Pakde Hadi dereng kagungan, ugo Ki Timbul dereng timbul. Menawi samangke wonten Insya Allah saget di sharing

 5. saptono hadi Says:

  Yen wonten Ki Hadi Sugito kulo nggih purun, mas! Yen komplet langkung sae.

 6. joxlman07 Says:

  kawulo wingi ngrekam saking radio Ki Hadi Sugito, Gatotkaca Kembar, 7 jam. lajeng kawuko konvert dados MP3. Ukuran file kinten2 90MB (format 32kbps). Lumayan kangge rencang menawi wonten kendharaan ngangge PDA…Kerso?

 7. saptono hadi Says:

  Lha, keleresan. Mbok dipun upload, mas jox. Mangke kula tumut download. Maturnuwun.

 8. prabu Says:

  Inggih Mas joxlman07, menawi saget disharing. Jarang lho kulo pikantuk momen kados puniko

 9. joxlman07 Says:

  uploadipun sisah sanget mas. benwitipun mboten suport jalaran ukuran failipun ageng sanget. nywun ngapunten mas. menawi dipun copy wonten cd kados pundi nggih? nglanggar hak cipta mboten?

 10. saptono hadi Says:

  Monggo, ingkang langkung ngertos soal hak cipta sumonggo paring komentar lan sumbang saran. Saenipun kados pundi kangge mengakomodasi para penggemar ki hadi sugito sedaya.

 11. antasri Says:

  Mas Prabu, kulo bade download mp3-nipun, nanging mboten mangertos caranipun. Menapa njenengan saged maringi caranipun?
  Matur nuwun sanget

 12. prabu Says:

  Saget dipirsani wonten blog niki, ing kategori Tips
  Matur Nuwun

 13. yanto Says:

  nyuwun sewu kulo badhe DL gending2 jawi kok mumet kiambak mboten ngerti caranipun, mbok nawi kepareng kulo di email aken mawon kajenge kulo DL by Email,

  Matur Nuwun
  Lare Gunung Kidul

 14. Adi Says:

  Mas? Saya lagi nyari MP3 nya Kidung Rumeksa ing Wengi. Punya? Email ku di : adi_6510@YAH00.C0.ID

 15. Pak Al Says:

  Ki Hadi Sugito, dalang sing paling tak senengi, kok wis tutup yuswo. Muga-muga tinampia ing ngarsaning Pangeran supaya neng swarga isa ndalang maneh. Muga-muga tinggalane awujud rekaman pedhalangan sing pas kanggo rungon-rungon tetep langgeng.

  Sinten ingkang kagungan CD MP3 Hadi Sugito … mangga dipun radinaken. Kula gadah kalih: Semar Gugat & Sedewa Reca.

 16. Saptono hadi Says:

  Pak Al, kula saged ngopi CD Semar Gugat lan sadewa Reca kagungan njenengan. Kangge kenang kenangan dalang favorit Ki Hadi Sugito. Kulo nggih kelangan lan “terpukul” sanget mireng berita duka menika.

 17. Kandar Ag. Says:

  Kula ugi rumaos kecalan…
  Pak Gito, dhalang prasaja, ora aeng-aeng, cerdas, lucu, gandem…
  kari isa mirengake rekaman audione karo nonton VCD (bajakan)…
  Mugi-mugi tinampi Gusti ing swarga. Amin.

  Kula gadhah MP3 Ki Hadisugito, cacah 9 lakon:
  1. Petruk Dhukun
  2. Semar Mbangun Khayangan
  3. Antareja Mbalela
  4. Kresna Duta
  5. Ujung Sengara
  6. Baladewa Mandira
  7. Wisanggeni Gugat
  8. Anoman Takon Swarga
  9. Suryatmaja Maling

  Sinten ingkang badhe ngersaaken kopianipun, kula aturi e-mail kemawon.
  ag.sukandar@gmail.com

  Matur nuwun
  (sekalian ndherek tepang)

 18. prabu Says:

  P Kandar
  Kulo ndaftar dikirimi MP3 P Hadi
  sampun kulo kirim ke email
  Matur nuwun

 19. miswadi Says:

  mohom maaf mau download matur nuwun

 20. apang Says:

  pak kandar kulon ugi ndherek pun kirimi MP3nipun Ki Hadi Sugito
  Kagem kenang-kenangan
  Nuwun

 21. prabu Says:

  Mase Kandar sampun mbikak warung wonten ing
  http://bornjavanese.blogspot.com/
  Monggo dipendet piyambak-piyambak ingkang dipun kersani
  Nuwun

 22. Hery Kosalovich Says:

  Weleh-weleh. Lha nek aku wong wis hobi karo Ki Hadi Sugito wiwit cilik. Pas khitanan wae aku nanggap Ki Hadi Sugito je. Lha saiki wis gede aku hobi Ngrekam wayang Ki Hadi Sugito ( Liyane ora doyan ). Saiki total judul sing wis tak rekam luwih seko 50 Judul.

  Aku nggone ngrekam nganggo laptop, software Power MP3 Recorder, setting 128 kbps. Dadi sak judul iso nganti 450 MB, durasi 7 jam. Terus tak bakar setiap cd sak lakon.

  Terus tak edit nganggo Cool Edit Pro 2.1, iklan sing katut kerekam dihapus, suarane dialuske dadi sip tenanan.

  Nanging ono beberapa lakon sing kerep gagal tak rekam, antarane Kresno Duto, Semar Mbangun Kayangan, Seto Gugur, Wahyu Manik Imo imantoko, Irawan Lahir ( terhapus kena virus ), Karno Tanding, Seto Abar ( ilang digowo wong ), Wisanggeni Lahir ( eror amargo radione ora kalap ).

  Wis kuwi disik. Sesuk ditambahi.

 23. Hery Kosalovich Says:

  Jadwal siaran wayang kulit ing tlatah Ngayogyokarto :

  GCD FM : setiap Senin lan Kamis mulai jam 21:30 WIB.
  Geronimo : setiap Rabu minggu terakhir tiap bulan.
  Retjo Buntung : Setiap Rabu ketiga tiap bulan.
  Radio Kota Perak : Setiap Selasa mulai jam 21:00 WIB ( banyak iklannya ).
  RRI : setiap malem minggu ( ning Ki Hadi Sugito jarang disiarke )

  Liyane isih akeh nangging siaran radione elek, dadi nek direkam ora iso apik.

  Wis kuwi wae lah, liyane golekono dewe.

  Thanks,

 24. herjuno Says:

  wah, mas hery kalau diperkenankan bisa ngopy apakah diperbolehkan. Kalaupun ada biayanya…. berapa?

 25. Koen Says:

  Sing kagungan inpormasi VCD ne KH Sugito mbok aku diparingi pirsa, jian kangen mbanget karo cukat trengginase Pak Gito ndhalang, lha aku saiki ana ing tanah Sumatra, angel golekane VCD wayang. Pisan maneh sing kagungan invormasi, nyuwun pirsa nggih ….

  Nuwun

 26. pajecko Says:

  Mas-mas, teman-teman seperjuangan pengagum Ki Hadi Sugito di manapun berada. Bagi yang berminat menonton video wayang kulit Ki Hadi Sugito dengan lakon Wahyu Ekajati , silahkan mengunjungi channel saya di YOUTUBE dengan alamat http://www.youtube.com/pajecko, akan saya upload semuanya sebanyak 35 file dari jejer-sampai selesai, sementara sampai detik ini baru terupload 24 file sampai Goro-goro. Dalam waktu yang tidak terlalu lama mudah-mudahan proses upload selesai. Video wayang kulit ini saya upload dalam rangka mewujudkan kecintaan saya terhadap Ki Hadi Sugito. Meskipun beliau sudah menghadap Tuhan YME, mudah-mudahan kiprahnya di dunia pewayangan tetap abadi sepanjang masa, terutama di jagad maya ini. Sugeng mirsani sedoyo mawon … Salam dari Serpong, Tangerang …

 27. prabu Says:

  Makasih sharingnya

 28. SEMBARA_90 Says:

  pak pajecko saya dikantor forbiden untuk youtube ada yang mau upload ulang gak yah kali di 4shared atau link lokal indowebster.
  1giga juga bisa kayaknya di indowebster

  regards

 29. ronggojambul Says:

  jan ra iso donlot je

  _______
  Mengko tak upload ke 4shared biar gampang nggih

 30. sigana m Says:

  Aku ngaturaken gunging panuwun amargi sampun saget ngunduh Mp 3 Hadi Sugito suwargi saking rencang rencang. Mugi puniko sedoyo saget katampi Pak Gito, amargi pados wonten pundi pundi ijeh sisah rekamanupun Pajenganipun Pak Gito.Namung setunggal kajeng kulo tumut nguri-uri kabudayan ringgit wacucal ingkang sak puniko sampun mboten dipun remeni nem-neman jaman puniko. Sepisan malih matur nuwun katur mas Agustinus Sukandar menawi mboten lepat. Matur nuwun mas. Kolo ke lereng Merapi kepetang penggemar Hadi Sugito

  ________
  Monggo Mas Kandar ….
  Salam kangge Pak Sigana
  Matur nuwun sampun mampir

 31. ardiyana ranggalawe Says:

  asalamulaikum, kulo saking kota brebes jawa tengah kulo bade belajar bahasa jawa sing alus pisan uy urang teu sama sekali apa kabar diri mu kulo di warai yo pis kangge wong imploenk city ardiyana ranggalawe. hub:081902470164 http://www.esdece.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: