MP3 Macapat

Sesuai dengan request dari deejay tentang permintaan Macapat dan kebetulan saya mempunyai koleksi MP3-nya, maka bagi yang pengin latihan jadi “penyanyi” tembang-tembang Jawa khususnya macapat, silahkan latihan di http://www.esnips.com/web/macapat/

Saya sudah lupa sumber file-file MP3 tersebut dari mana, sehingga bagi pemilik aslinya saya mohon ijin untuk di sharing.

Matur nuwun nggih.

Advertisements

Tags: ,

No Responses to “MP3 Macapat”

 1. Said Joenaidi Says:

  Katur panjenenganipun Kangmas Prabu

  Nuwun sewu kangmas menawi panjenengan rena ing penggalih mbok dalem diparingi/dipun kintuni salah satunggal gending jawi mp3 koleksi panjenengan. Dalem nyobi down load saking website panjenengan ananging nuwun sewu, gagal maning…..gagal maning….Dalem dereng mangertos ingkang magetaken gagal maning menika.
  Sak dereng lan sak sampunipun dalem aturaken matur nuwun awit kawigatosanipun Kangmas Prabu.

 2. prabu Says:

  Monggo Pak, kulo nyuwun alamat emailipun

 3. said joenaidi Says:

  menika email kula said_joenaidi@yahoo.co.id

  Matur nuwun kangmas sepindah malih.

 4. prabu Says:

  Kulo sampun aturaken via email. Mbok menawi kathah ingkang mlebet inbox lan mboten wonten Judulipun, puniko sanes spam utawi virus. Langsung kemawon dipun undhuh attachment file MP3-ipun.
  Matur nuwun

 5. Said Joenaidi Says:

  Matur sembah nuwun ingkang tanpa upami awit Kangmas Prabu sampun kerso maringi Gending Jawi MP3 ingkang sampun dumugi wonten email kulo. Sakmenika kula nembe download attachment file MP3 nipun ( 30 buah file).

  Sakperlu kula paring kawigatos dumateng Kangmas Prabu, bilih kula sakmenika nembe wiwit remen mirengaken gending gending Jawi saksampunipun kula kapetang dados tiyang sepah, benten sanget rikala kula taksih kaperang enem,kirang remen kalian gending jawi kamongko bapa lan ibu dalah eyang kalebet ingkang remen kaliyan gending jawi.

  Sepindah maleh matur nuwun sanget.
  Wassalam.Wr.Wb

 6. susan Says:

  aku mau banget banget donk mas pleaseeeee imelin yaaa pleaseee

 7. Andi Says:

  Lik Prabu, menawi kepareng, kula ugi nyuwun koleksinipun mp3 gendhing-gendhing jawi utawi mocopat.
  Nyuwun tulung pun kentun dhateng email andi_pras@yahoo.com
  matur nuwun

 8. Dodid Palupi Says:

  Manawi kepareng kula dipum kirimi contone MP3 macapat. Wiwit dhandhanggula ngantos gambuh. Pingin sanget kula saget maos macapat ingkang kepenak. Ten Jakarta mriki ewet sanget pados guru sing saged nembang macapat. Matur suwun kula aturaken. Mugi-mugi gusti ingkang Maha Agung tansah paring keselametan dumateng panjenengan.
  email kula: dodid.palupi@indonesiapower.co.id ; dodid_palupi@yahoo.co.id

 9. prabu Says:

  Mas Yuli
  Wonten http://ki-demang.com/ langkung pepak. Suanten, not lan syairipun saget dipun midangetaken lan dipelajari.
  Kangge bonus … samangke kulo caosi via email macapat. Mboten kathah-kathah lho … sanesipun monggo di unduh piyambak ..

  Matur nuwun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: